Για τον συμπαραστάτη

Έχω την άποψη ότι στη δεύτερη συζήτηση του Δ.Σ. για τον Συμπαραστάτη είχαν τη δυνατότητα να θέσουν υποψηφιότητα και άλλοι υποψήφιοι.
Αν είναι έτσι, τότε έπρεπε να βγει νέα ανακοίνωση - πρόσκληση από τον Δήμο, κάτι που δεν έγινε. Άρα, αν επιλεγόταν Συμπαραστάτης σήμερα, θα μπορούσε να
προσβληθεί η επιλογή του και να ακυρωθεί. Τι λένε οι με νομικές γνώσεις υποψήφιοι;

Αναγνώστης