Ανάγκη

Μια γωνιά της Αιτωλοακαρνανίας η Ναύπακτος, χρόνια τώρα, μάλλον χαμένη κάπου στο δίπολο Αγρίνιο Μεσολόγγι ήταν. 
Ναυπάκτιο βουλευτή έχουμε να δούμε κάτι δεκαετίες, ενώ και σε νομαρχιακό επίπεδο δεν ήμασταν ποτέ και στα πολύ πάνω μας. 
Τώρα με τις Περιφέρειες, τα πράγματα αναμένεται να είναι ακόμη δυσκολότερα, καθώς οι Ναυπάκτιοι που συμμετέχουν στα αντίστοιχα ψηφοδέλτια πρέπει να αναμετρηθούν με συνυποψηφίους τους που απευθύνονται σε πολύ μεγαλύτερες δεξαμενές ψήφων. Και καλό θα ήταν να ξεκινούσαν με μια καλή προίκα από τη Ναυπακτία. 
Δεν είναι θέμα τοπικισμού. Δεν υποστηρίζω δηλαδή ότι επειδή κάποιος είναι Ναυπάκτιος είναι απαραίτητα και καλύτερος από κάποιον Αγριώτη. Μπορεί να είναι και “φελλός” και να βλάψει παρά να ωφελήσει τη Ναυπακτία μια ενδεχόμενη παρουσία του ως περιφερειακός σύμβουλος. Ωστόσο, υπάρχουν σε όλα τα ψηφοδέλτια Ναυπάκτιοι, έχετε επιλογές και καλό θα είναι η ήδη ανίσχυρη φωνή της Ναυπακτίας στα κέντρα λήψης αποφάσεων να μην σβήσει εντελώς. Την έχουμε ανάγκη.
Α.Σ.