Φιλότιμη προσπάθεια
Το παραπάνω βίντεο έχει κάποια (ιστορικά) λάθη. Για παράδειγμα: Το κάστρο της Ναυπάκτου δεν είχε παλαιοτέρα δένδρα - φυτεύτηκαν τη δεκαετία του '50. Επίσης η Ναυμαχία δεν έγινε έξω από το λιμάνι της Ναυπάκτου, αλλά ανοιχτά του Κορινθιακού Κόλπου- τότε γνωστού ως κόλπου του Lepanto.

Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν μειώνει την φιλότιμη προσπάθεια...

Comment (1)

Υπάρχουν ιστορικές αναφορές, πως η ναυμαχία της Ναυπάκτου έγινε στις Εχινάδες Νήσους.