Αποφάσιζαν χωρίς τον “ξενοδόχο” για το ΞΕΝΙΑ

Μια εξέλιξη, που υπάρχει πιθανότητα να αποβεί και μοιραία για τη συνέχεια, αναμένεται τις επόμενες ημέρες για την υπόθεση του ΞΕΝΙΑ, και ορισμένοι γνωρίζοντες τρίβουν ήδη τα χέρια τους από ικανοποίηση, με την καλή έννοια, έστω και συγκρατημένη. Το ποια είναι τώρα αυτή, αλλά και τω πώς μπορεί να επηρεάσει στο μέλλον τις δρομολογημένες εξελίξεις του δήμου, θα φανεί αρκετά άμεσα, λένε οι πληροφορίες μου.

Το μόνο που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι επιτέλους υπάρχει και μια θετική εξέλιξη σε αυτό το θέμα, προϊδεάζοντάς σας με αυτό τον τρόπο και για το ποιοι τρίβουν τα χέρια τους από χαρά, αλλά και ποιοι ενδεχομένως θα τους ακολουθήσουν. Μα φυσικά, ολόκληρη η πόλη, ή για να είμαστε πιο ακριβείς σχεδόν ολόκληρη Οι εξαιρούμενοι ανήκουν ως γνωστόν σε μια μικρή ομάδα ανθρώπων, που αρνούμενη να εργαστεί για τις ελλείψεις που έχουμε, ενδεχομένως και λόγο της ανεπάρκειάς της,  αποφάσισε να  ξεφορτωθεί το ΞΕΝΙΑ, αλλά μάλλον αποφάσιζε χωρίς τον “ξενοδόχο”. Το ποιος είναι ο “ξενοδόχος” θα το μάθετε σύντομα.

ΥΓ: Ο ξενοδόχος ουδεμία σχέση δεν έχει με ξενοδοχείο, τουναντίον μάλιστα θα λέγαμε...
Β. Καρ.