Αξιοθαύμαστο...

Ετικέτες , , , ,

Μέλος του νέου διοικητικού συμβουλίου της ΑΝΑΙΤ Α.Ε – Ο.Τ.Α.» (Αναπτυξιακής Αιτωλοακαρνανίας) είναι ο δήμαρχος Αποδοτίας Βασίλης Σούζας, και πώς τα καταφέρνει να κρατά τις ισορροπίες, είναι αξιοθαύμαστο. Κι αυτό γιατί ο Δήμος Αποδοτίας που εκπροσωπεί είναι ταυτόχρονα η “ψυχή” της Αιτωλικής Αναπτυξιακής.
Σώκος απ' την μία, Μπουλές (και ολίγη από Παπαθανάση) απ' την άλλη, δύσκολες οι ισορροπίες. Ειδικά μετά τη “φαγωμάρα” για το Leader Αλιείας μεταξύ των δύο Αναπτυξιακών. Απ' την άλλη, αλιεία στην Άνω Χώρα δεν υπάρχει, οπότε, αμέσως-αμέσως, να ένα ελαφρυντικό....